Obchodní podmínky

Upozornění!

Tyto obchodní podmínky platí v plné míře pro dodávky v rámci území České republiky. Pro dodávky do zahraničí (včetně Slovenské republiky) platí speciální ustanovení (viz kapitola Dodací podmínky do zahraničí).

 

Základní pravidlo:

Uskutečněním objednávky nebo nákupu v tomto internetovém obchodě dáváte najevo, že souhlasíte s podmínkami uvedenými v této sekci. Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Základní informace 

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do pěti pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Informace o zboží a ceně uváděné v tomto internetovém obchodě jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Ceny zboží a dopravy platí do odvolání a jsou platné pouze na území České republiky. Tučným černým písmem je zobrazena cena k korunách. Červeně je zobrazována Výherní cena. Tu můžete získat automatickým losováním, které proběhne vždy ihned po objednání zboží. Podrobnější informace jsou uvedeny v sekci Naše slevy.

Upozornění! Velkoobchodní objednávky (objednávky za účelem dalšího prodeje) jsou akceptovány a vyřízeny až po osobní (telefonické) domluvě. Pokud k této předběžné domluvě nedojde, může být množství změněno, položka z objednávky vyškrtnuta nebo celá objednávka stornována.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.
Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky. 

Současně s objednaným zbožím zasíláme Dodací list. Ostatní doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem. Dodané zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny níže. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby. Ceny a způsoby doručení zboží jsou taktéž uvedeny níže.

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Dobírka 

Zboží Vám odesíláme zpravidla v průběhu 10 pracovních dnů, většinou ale dříve. V případě potřeby je možno telefonicky dohodnout urychlení dodávky. Dobírky posíláme přes Českou poštu, která tyto zásilky doručuje do tří pracovních dnů. Poštovné a balné při posílání zboží na dobírku činí v našem obchodě 119,- Kč pro klasický balík a 139,- Kč pro obchodní balík.

Platba předem 

Při hrazení zboží platbou předem je postup následující:

Po objednání zboží Vám dojde potvrzení objednávky e-mailem. V něm jsou uvedeny všechny údaje, které potřebujete znát k platbě. Můžete platit jak převodem z účtu tak PayPal-em nebo složenkou.

Jakmile je Vaše platba připsána na náš účet, odesíláme zboží přes Českou poštu, která tyto zásilky doručuje do tří pracovních dnů. Poštovné a balné činí v našem obchodě 79,- Kč pro klasický balík a 109,- Kč pro obchodní balík.

Protože e-maily nejsou věcí stoprocentně spolehlivou a mohou být zachyceny i nevhodně nastavenými antispamovými filtry, uvádíme zde údaje nutné k platbě. Použijte je však jen po předchozí konzultaci s námi a ve výjimečných případech!

 

Číslo účtu: 2700174182

Kód banky: 2010

Kód IBAN: CZ3620100000002700174182

Variabilní symbol: číslo Vaší objednávky

 

Adresa majitele účtu:   Ing. Zdeněk Čejka,  Budovatelská 481,  760 05 Zlín 

 

Upozornění! V případě, že Vaše platba nebude připsána na náš účet nebo nepřijde složenkou do sedmi kalendářních dní od zaslané výzvy k platbě (do této lhůty je nutno počítat dva až tři dny na vlastní převod peněz mezi bankami), vyhrazujeme si právo považovat objednávku za neplatnou a tuto stornovat.

Osobní odběr 

Při osobním odběru zboží jsou dodací podmínky následovné:

Místem pro předání zboží může být pouze naše sídlo našeho obchodu nebo nejbližší okolí Zlína. Berte na to prosím zřetel, na kterékoli místo v ČR Vám zboží opravdu nedovezeme. :o)

Dodací lhůta závisí na rychlosti vykrytí Vaší objednávky (tj. za jak dlouho se nám podaří nachystat Vámi objednané zboží). Dále pak na domluvě s Vámi o termínu předání zboží. Pokud již máte nějakou představu, napište do poznámky ve Vaší objednávce předběžný návrh dne a času, kdy by Vám předání zboží vyhovovalo. Ozveme se Vám, až budeme mít Vaši objednávku nachystanou, a domluvíme se, jestli je termín pro nás realizovatelný. Místo předání je pro tyto osobně domlouvané termíny většinou na adrese: Zdeněk Čejka,  Budovatelská 4817,  Zlín - Jižní svahy (nejedná se o prodejnu!!!). 

Obecně platí, že mezi objednáním zboží v našem obchodě a předáním uplyne zpravidla několik pracovních dní, proto tomuto faktu přizpůsobte výběr nebo návrh termínu předání zboží. Příliš brzké termíny mohou být často neuskutečnitelné. 

V případě, že si nevyzvednete zboží do sedmi kalendářních dní od domluveného termínu, vyhrazujeme si právo považovat objednávku za neplatnou a tuto stornovat.

Platba službou PayPal

Platba PayPal-em se realizuje po objednání zboží, až se zjistí, zda jste vyhráli u některé položky výherní cenu. Při rekapitulaci objednávky jse v horní části objeví tlačítko:

PayPal - The safer, easier way to pay online

Po kliknutí na toto tlačítko budete přesměrováni na stránky služby PayPal, kde budete vyzváni k uhrazení přesné částky za Vaši konkrétní objednávku.

Pokud by se stalo, že by Vám po úspěšně provedené platbě přes PayPal přišel z REBEL shopu mail vyzývající k platbě, nereagujte na něj a neplaťte znovu!

Dodací podmínky do zahraničí

Standardní dodací podmínky platí jen pro dodávky v rámci území České republiky. Zboží do zahraničí (včetně Slovenské republiky! zasíláme za následujících dodacích podmínek:

- Zboží do zahraničí nezasíláme na dobírku! Možná je pouze platba předem a to až na základě našeho aviza platby (druhé výzvy elektronickou poštou), ve kterém je dodatečně stanoveno poštovné podle velikosti objednávky a předpokládané hmotnosti zásilky.

- Poštovné vyčíslujeme podle odhadované hmotnosti zásilky a aktuálně platného ceníku České pošty. Upozorňujeme, že toto poštovné je podstatně vyšší, než jsou běžné tarify pro dodávky v rámci České republiky!

- Objednávku je - samozřejmě - možno kdykoli před zaplacením stornovat.

Pro úhradu ze zahraničí je nejlevnější způsob placení pomocí služby PayPal, druhou nejvhodnější možností je zaslání peněz složenkou na adresu sídla firmy.

Objednávky ze zahraničí, u kterých bude způsob dodání nastaven na "Dobírkou", budou z naší strany automaticky stornovány!

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit.

Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Přístup do internetového obchodu a možnost odeslání objednávky jsou chráněny uživatelským jménem a heslem. Tyto přihlašovací údaje jsou Vámi zadány v průběhu Vaší registrace a jsou známé pouze Vám. Prosíme, udržujte tyto údaje v tajnosti a nesdělujte je nikomu jinému. Za případné zneužití Vašich přihlašovacích údajů neneseme žádnou odpovědnost.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2014.


copyright © 2010 - REBEL shop

Nákupní košík

položek v košíku: 0

Vstoupit do košíku

R-Login

Registrace

Zapomenuté heslo

Informace

Výprodej skončil, e-shop je uzavřen!

Od 24. února 2017 již není možné na našem e-shopu nakupovat, prodej byl ukončen.

anketatata... :-)

REBEL shop končí. Bude se vám stýskat?

Ano, určitě. (40,4%)

Myslím, že ano. (14,8%)

Asi ne. (14,6%)

Určitě ne. (12,7%)

Je mi to jedno. (17,5%)

Doporuč kamarádovi

Pro (email):
Od (jméno):